W trosce o dobro pacjenta oraz mając na uwadze poprawę jakości naszych usług prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Dotyczy ona modelu pielęgniarki prowadzącej, który został wdrożony w Luxmed Onkologia wraz z otwarciem szpitala przy ul. Szamockiej w 2017 roku Państwa spostrzeżenia będą dla nas cenną informacją, dzięki której dowiemy się, czy powyższy model spełnia Państwa oczekiwania.

Płeć
Wiek
Miejsce zamieszkania
Od jak dawna leczy się Pani/Pan na chorobę onkologiczną?
Od jak dawna leczy się Pan/Pani onkologicznie w innej placówce
Od jak dawna leczy się Pan/Pani w szpitalu Luxmed Onkologia.
Czy leczył(-a) się Pan/Pani onkologicznie w innej placówce?
Czy leczy się Pani/Pan na inne choroby np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, POCHP?
Jeśli leczy się Pan/Pani na inne choroby to, czy przebywał Pan/Pani w innych szpitalach?
Czym wg Pana/Pani zajmuje się pielęgniarka prowadząca?
Czy w innych placówkach spotkał(-a) się Pan/Pani z modelem pielęgniarki prowadzącej?
Czy uważa Pan/Pani, że pielęgniarka prowadząca jest potrzebna?
Czy uważa Pan/Pani, że model pielęgniarki prowadzącej sprawdza się?
Jak często odbywają się Pana/Pani spotkania z pielęgniarką prowadzącą?
Czy informacje, które Pan/Pani otrzymuje od pielęgniarki prowadzącej są wystarczające?
Czy pielęgniarka prowadząca jest dla Pana/Pani wystarczającym wsparciem w trakcie hospitalizacji?
Czy w czasie trwania dyżuru pielęgniarka prowadząca jest dla Pana/Pani dostępna?